nepalkarate.org

Medalist Players

Dipendra Khapangi

Surya Prd. Nepali

Kapindra Ghatan

Sabin Dhakal

Tilakram Chaudhary

Nabina Shrestha

Shreejana Shrestha

Bibek Limbu

Suklal Muktan

Samjhana Maharjan

Shyam Dagaura

Surendra Shrestha

Akash Pal

Niraj Chaudhary

Ashish Pal

Krishna Rokka

Arjun Thapa Magar

Soni Shrestha

Shreejana Sapkota

Sunita Meche

Kusum Tamang

Arbind Nisad

Sonam Balami

Yogesh Dhakal

Sharda Raut

Suraksha Pal

Rajesh Dagaura

Amrit Dahal

Mohamod Khalli

Binod Balami

Rashmita Shrestha

Jasmin  Shrestha

Adarsha Aryal

Kritish Pyakurel

Kiran Ghimire

Rikesh Khatri

Umesh Gurung

Sudip Balami

Sapana Tamang

Ruben Thapa

Pragya Khapangi

Sabal Chaudhari

Nikhil Thapa

Anita Tamang

Manoj Khadka

Manisha Khadka

Affiliated With